cho nguoi tinh lo

duongtrieuvu might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song cho nguoi tinh lo. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Khóc mà chi, yêu thương qua rồi
Than mà chi, có ngăn được xót xa
Tiếc mà chi, những phút bên người
Thương mà chi, nhắc chi chuyện đã qua

Anh giờ đây như là chim
Rã rời cánh biết bay phương trời nào
Em giờ đây như cành hoa
Trót tả tơi đón đưa ngọn gió nàọ

đ.k.:

Mình nào ngờ, tình rơi như lá rơị
Người tình đầy, vòng tay ôm quá lơị
Để giờ này một người khóc đêm thâu,
Một người nén cơn đau nghe mưa mà cúi đầụ

Thế là hết, nước trôi qua cầu
Đã chìm sâu những thánh ngày đắm mê
Thôi đành quên, những tiếng yêu đầu
Những lời yêu ấy nay đã quá xạ

Nẻo đường cũ giăng đầy mưa
Khuất mù lối khiến lên tình đành lỡ
Ta giờ đây như rừng thu
Nắng liệng với chiếc lá vàng cuối mùạ

Update by: Thong Tran

cho nguoi tinh lo
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available