chuyen mot chiec cau da gay

truongvu might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song chuyen mot chiec cau da gay. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Một ngày vào thuở xa xưa trên đất thần kinh
Người bỏ công lao xây chiếc cầu xinh
Cầu đưa lối cho dân nối liền cuộc đời
Khắp cố đô dân lành an vui ca thành điệu Nam bình
Niềm vui bao lâu ước mơ giờ trên xứa thơ cầu nối liền bờ
Thỏa lòng người dân hằng chờ có ngày hẹn hò tình đẹp như mơ

Ngày ngày cầu đã đưa em qua nhóm chợ khuya
Cầu đã đưa anh qua xới ruộng nâu
Giờ êm ái quen nghe tiếng hò Ngự bình
nước dưới cầu nước vẫn trong xanh như lòng người dân lành
Cầu đưa ta đi sớm trưa tìm trong nắng mưa niềm vui ngày mùa
Hết lòng gìn giữ nhịp cầu nối liền tình người đẹp đời mai sau

Tình người về giữa đêm xuân chưa dứt cuộc vui
Giặc đã qua đây gây cảnh nổi trôị
Cầu thân ái đêm nay gẫy một nhịp rồi
Nón lá sầu khóc điệu Nam bình ai tiếc thương lời vắn dài
Vì sao không thương mến nhau còn gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu
Mối thù chờ sang ngày nào nối lại nhịp cầu rửa hờn cho nhau
Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu vì thương anh vắng xa
Biết có người bên song nhớ mong
Khấn nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao
Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa
Chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi
Rồi ngày mai giữa muôn hoa Người về khơi thương nhớ cho câu hát nên thơ
Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm
Tìm hái cánh hoa mềm
Ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm
đêm dần tàn tâm tư miên mang
Thênh thang lối đi nắng mai chập trùng
Một lòng tin mai đây nắng ấm
Tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng

Update by: Thong Tran

chuyen mot chiec cau da gay
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available