chuyen tinh khong suy tu

yenkhoa might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song chuyen tinh khong suy tu. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Tình yêu mới vừa hôm qua
Mà nay mắt trông mắt cay
Lệ nhòa tan nguồn tin yêu
Lệ nhòa trôi cơn mê -đầy

Người yêu giờ xa xôi lắm
Cướp mất thương yêu
Ai khóc cho em -dêm nay
Ai khóc cho em ngày mai

Người yêu khóc tình ngu si
Lệ khô đắm môi tím mi
Lệ tràn trôi tình yêu anh
Lệ tràn suy tư mang về

Người yêu gầy xanh xao quá
Đánh mất thương yêu
Em khóc cho ai -dêm nay
Ai khóc cho em ngày mai

Thôi em về, thôi em về
Dù anh hay vô tình,
Vì em, em còn suy tư
Xa anh rồi, xa anh rồi
Còn đâu, còn đâu nữa
Tìm đâu mắt môi người yêu

Tình yêu sao còn suy tư
Người đi đã vui chốn xa
Người tình xa tầm tay em
Người tình xa em đi rồi

Người ơi còn thương chi nữa
Giết chết thơ ngây
Em khóc cho em -dêm nay
Ai khóc cho em ngày maị

Update by: Thong Tran

chuyen tinh khong suy tu
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available