co tam ngay nay

aivan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song co tam ngay nay. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Quê Hương chốn thanh bình có bầu trời xanh thắm xanh.
Đồng lúa thẳng cánh cò bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ
Em ra chốn Đô thành xa rời vòng tay mẹ yêu
Từ nay giữa chốn phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào
Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ
Nhớ thương những lời mẹ ru những -dêm trăng rằm sáng trong.
Mơ ước thành cô Tấm ngày xưa sớm hôm không ngại gian khó.
Tiếng chim oanh vàng thiết tha
Em ra chốn Đô thành mong thành cô Tấm ngày nay
Từ nay giữa chốn phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào

Update by: Thong Tran

co tam ngay nay
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available