dai bac ru dem

khanhly might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song dai bac ru dem. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi lắng nghẹ
Đại bác qua đây đánh thức mẹ dậy
Đại bác qua đây con thơ buồn tủi
nửa đêm sáng chói hỏa châu trên núị

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
người phu quét đường dừng chổi đứng nghẹ
Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình
Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng
từng đêm soi sáng là mắt quê hương.

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
người phu quét đường dừng chổi đứng nghẹ
Đại bác đêm đêm tương lai rụng vàng
đại bác đêm đêm như knh không mang lời nguyền
trẻ thơ quên sống từng đêm nghe ngóng.

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
người phu quét đường dừng chổi đứngnghẹ
Đại bác đêm đêm ru da thịt vàng
đại bác nghe quen như câu dạo buồn
trẻ con chưa lớn để thấy quê hương.

Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng
Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng
cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn.
Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn
Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành
từng vùng thịt xương có mẹ có em

Update by: Thong Tran

dai bac ru dem
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available