ha xanh

dantruong might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ha xanh. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Làn mây trắng nhẹ bay baỵ
Trời xanh xanh thế! Đâu rồi tiếng vẻ
Bờ cát trắng nhẹ êm êm,
Biển xanh xanh thế! Đâu rồi dáng em?
Bờ môi em là cánh hồng rơi,
Một cơn mưa tới, cho đời thắm tươi
Chiều buồn như một mối sầu chung,
Lòng em nghe thoáng tơ chùng chốn xa (á.á á há!)
Ô hay! Loáng thoáng mùa hạ đến rồi, gieo muôn mầm sống cho đời
Cùng nhau hát bài hát mùa hạ ơi! Nhớ thương nhau đến muôn đờị
Làn mây trắng nhẹ bay baỵ
Trời xanh xanh thế! Đâu rồi tiếng vẻ
Bờ cát trắng nhẹ êm êm,
Biển xanh xanh thế! Đâu rồi dáng em?
Bờ môi em là cánh hồng rơi,
Một cơn mưa tới, cho đời thắm tươi
Chiều buồn như một mối sầu chung,
Lòng em nghe thoáng tơ chùng chốn xăá.á á há!)
Ô hay! Loáng thoáng mùa hạ đến rồi, gieo muôn mầm sống cho đời
Cùng nhau hát bài hát mùa hạ ơi! Nhớ thương nhau đến muôn đờị
Ô hay! Loáng thoáng mùa hạ đến rồi, gieo muôn mầm sống cho đời
Cùng nhau hát bài hát mùa hạ ơi! Nhớ thương nhau đến muôn đờị
Ô hay! Loáng thoáng tình yêu đến rồi! Cho ta càng thấy yêu đờị
Cùng nhau hát bài hát mùa hạ ơi! Hãy yêu nhau đến muôn đời
Đời xa lắm tôi càng muốn yêụ..
Đời xa lắm tôi càng muốn yêu ..

Update by: Thong Tran

ha xanh
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available