la thu cuoi cung

truongvu might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song la thu cuoi cung. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Được thư lần nầy buồn lắm em ơi
Nhưng chẳng qua sự đời
Bao nhiêu lời thương lời nhớ
Biết người thờ ơ
Sao lòng còn thương nhớ.

Vì trong cuộc đời nầ cưới xe hoa
Nên người ta phụ mình
Yêu nhau làm chi thương đau
Chuốt lấy chấp nhận từ đây
Tình trôi theo tháng ngàỵ

ĐK:

Thôi bây giờ anh xin trả cho em
Khăn tay anh còn giữ
Em trả cho anh lời đắng cay mà chi
Em trả cho anh lời cay đắng làm gị????

Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay
Nên người thay đổi nhiều
Nhưng em nào hay cho em nhiều quá
Lỡ một lần sai
Từ đây xin chối từ..!!!!

Update by: Thong Tran

la thu cuoi cung
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available