lam lai tu dau

lamnhattien might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song lam lai tu dau. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Làm lại từ đầu đi em, làm lại từ đầu nhe em
Vùi chôn đi chuyện quá khứ ưu phiền
Làm lại từ đầu đi em, làm lại từ đầu nhe em
Dù sao mình cũng đã yêu nhau

Hãy tha thứ cho nhau, ngày mai trời sẽ sáng
Hãy tha thứ cho nhau lỗi lầm
Hãy tha thứ cho nhau, nhìn về ngày sắp đến
Hãy tha thứ cho nhau lỗi lầm

Làm lại từ đầu đi em, làm lại từ đầu nhe em
Tình yêu nào chẳng đắng cay ngọt ngào
Làm lại từ đầu đi em, làm lại từ đầu nhe em
Hãy cho và hãy nhận, để giữ lấy đời nhau

Update by: Thong Tran

lam lai tu dau
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available