Lên Chùa

Lời: Lý Thừa Nghiệp và La Tuấn Dzũng might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Lên Chùa. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Lên Chùa

Nhạc: La Tuấn Dzũng
Lời: Lý Thừa Nghiệp và La Tuấn Dzũng

Tinh sương cất bước lên chùa
Thấy con sông chảy giữa mùa xuân xanh
Chừng như hương bưởi hương chanh
Và hương thượng Phật trong manh áo vang

Cỏ nằm đợi nắng sương tan
Hoa đào đợi gió hương bay nồng nàn
Chim non riu rít gọi đàn
Tôi còn đợi tiếng chuông vang lên trời.

Theo anh qua cổng từ bi
Qua cầu giải khổ qua đồi Quáng Âm
Theo anh từng bước thiền hành
Từng hơi thở nhẹ thênh thang cõi lòng

Chùa đây một cỏi bình yên
Cây xanh bóng mát quanh quanh sen hồng
Lâng lâng nhìn hạt sương trong
Nghe câu kinh kệ thoát vòng trầm luân.


Note Nhac


Vocal MP3

Update by: Nhạc: La Tuấn Dzũng

Lên Chùa
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available