loi doi gian chan thanh

lamnhattien might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song loi doi gian chan thanh. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Một giông sông nữa đã ra đi
Một giông sông nữa đã vội đi
Người ơi, có buồn không
Người ơi, tiếc gi không
Dòng đời sao mãi cứ loanh quanh
Người đời sao mãi dối lừa nhau
Lời xa vẫn còn đây người xa đã về đâu
Giòng sông ngây thơ nên giòng sông hay mơ
Đời nghe chưa yên nên dòng sông muộn phiền
Giòng sông đi hoang khi tình chưa ly tan
Một mai trở về
Xóa tan
Lời dối gian chân thành

Update by: Thong Tran

loi doi gian chan thanh
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available