ly con sao bac lieu

trangthanhlan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ly con sao bac lieu. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Rồi thì sáo cũng sang sông
Bỏ trong dĩ vãng tấm lòng mồ côi
Bạc Liêu cùng với qua mùi
Nhớ thương em bậu khóc mùi một phen

À ơi à à ơi
Trời mưa lâm râm ướt dầm bông soái
Bậu đi lấy chồng sao chẳng nói qua hơi
Trách chi câu thề khi nào cậu quay nõ á quay
Thì hoa với bậu mới đứt dây cang thường
Mà nay con sáo sang sông
Sáo sang sông rộng theo người dưng về xứ xa

Rồi thì sáo cũng bay xa
Bỏ trên bến nước tiếng ca buồn hiu
Vàng trôi chẳng tiếc chi nhiều
Tiếc thương em bậu chín chiều ruột dau

À ơi à à ơi
Trời mưa lâm râm ướt dầm bông soái
Bậu di lấy chồng sao chẳng nói qua hơi
Gió đưa con sâu lên bờ bù non bù nước khóc than
Vì chân lẽ bạn mới ốm o cung đàn
Tình bậu không muốn mang
Gió lây bông tràm đêm nằm nghe sầu thắt gan

Ai đưa cái kìa con sáo nó sang sông
Để cho cái kìa con sáo xổ lòng bay xa

Phi Nhung trình bày

Update by: Thong Tran

ly con sao bac lieu
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available