mai em lay chong

manhquynh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song mai em lay chong. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Còn gì cho nhau nữa đâu chờ mong, tình yêu còn đây em di lấy chồng, hết rồi kỹ niệm xa xôi, bên thềm pháo hồng rơi rơi khơi niềm đau đớn tim nghẹn lời
Cã một trời yêu đắng cay mình anh, cuộc vui tan mau đầu làn tóc mềm, biết đời dân đầy ngang trái, ân tình không còn êm ai, mối duyên ban đầu bây biờ nhạt phai
Bạn cũ trường xưa với nhau bao ân tình, ôi đã qua trong đời người, giòng đời hợp tan, như là mây cuối trời, ôm trọn nỗi buồn lẽ lôị..
Trã lại anh yêu vết thương sầu đau, người ơi hãy quên yêu đương thuở nào, lấy chồng số phận không mai, những ngày xưa tình thân ái, nhớ anh vô vàng biết tỏ cùng aị…

Update by: Thong Tran

mai em lay chong
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available