mau mau tigon

aivan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song mau mau tigon. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Người ta trả lại cánh hoa tàn
Thôi thế duyên tình cũng dở dang
Màu Máu Tigôn đã biến sắc
Tìm người yêu cũng phủ màu tang

Làm sao quên được thưở ban đầu
Khi cánh Tigôn đã khắc sâu
Một cánh hoa xưa màu hy vọng
Nay còn dư ảnh trái tim đau

Người yêu hỡi người yêu của tôi hỡi
Người yêu hỡi em giết chết một đời
Dưới mộ sâu đau khổ anh ghi nhớ
Hình ảnh em hoài mãi thế thôi

Làm sao quên được nét môi cười
Vẫn nhớ chuyện tình mãi thế thôi
Thôi em hãy giữ cành hoa úa
Kỷ niệm ngày năm một cuộc tình

Thanh Lan trình bày

Update by: Thong Tran

mau mau tigon
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available