mong vien du

thaihien might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song mong vien du. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

INTRO:

Có ai biết đâu chuyện tình cờ
Có ai đoán đâu nào mà ngờ
Vào một đêm trăng sáng, chuyện thần tiên lai láng
Lắng nghe tâm hồn nhịp nhàng

Thiết tha với khung đàn bàng hoàng
Nhấp say chén men rượu nồng nàn
Dìu hồn ta đi tới, nhịp thần tiên phơi phới
Viễn du cho hồn trơi vơi

Hào quang với muôn huy hoàng
Bầy tiên nữ đang khoe mình dưới trăng vàng

Update by: Thong Tran

mong vien du
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available