nay em co nho

elvisphuong might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song nay em co nho. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em xin cứ phụ ngườị
Này em xin cứ phụ tôi,
Đời sống quanh đây có vạn lời mời,
Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vàọ
Đời đã quen với những kiếp xa nhaụ

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này em xin cứu một ngườị
Này em hãy đến tìm tôi
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi,
Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời
Về cùng tôi đứng bên âu lo nàỵ

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người,
Này em có nhớ cuộc đờị
Này em có biết loài ngườị
Này em có nhớ gì tôị

Update by: Thong Tran

nay em co nho
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available