neu mot mai em se qua doi

julie might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song neu mot mai em se qua doi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Nếu một mai em sẽ qua đời
Hoa phủ đầy người
Xe nhịp đằm khơị.. xa xôị
Nếu một mai em đốt pháo vui
Hát theo người
Hương cưới chia phôi, cười mặn tình đờị
Nếu một mai em bước qua thềm
Mang nặng hồn mềm
Em trở mình trên nhân duyên
Nếu nửa đêm trăng gió đã lên
Bão mưa êm, chăn gối ghi tên
Bia mộ đường quên.
Nếu một mai không còn ai
Đứng bên kia đời trông vòi vói
Không còn ai ! Đâu còn ai ?
Trong ngày mai, có dư hương người
Chỉ là giăng giối mà thôị
Nếu về sau em có qua cầu
Không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu
Mà nói chuyện quên nhau
Nếu vì sao, quay gót cuốn mau
Dấu chân sâu in vết không lâu
Chẳng nợ gì nhaụ..

Update by: Thong Tran

neu mot mai em se qua doi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available