ngoc lan

hongnhung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ngoc lan. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Ngọc Lan giòng suối tơ vương mắt thuá hồ dịu ánh vàng. Ngọc Lan ngành liễu nghiêng nghiêng tà mấy cánh phong nắng thơm ngoài song. Nét thắm tô bóng chiều, giấc xuân yêu kiều, nền gấm cô liêụ Gió rung mờ suối biếc, ý thơ phiêu diêu! Ngón tơ mềm chờ phím ngân trùng, mạch tương lai láng. Giáng tiên nga giấc mơ nghé thường lỡ làng. Ngọc Lan giọng ướp men thơ, mát êm làn lụa bông là. Ngọc Lan trầm ngát thu hương. Bờ xanh bóng dương phút giây chìm sương. Bông hoa đời ngàn xưa tới naỵ Rung nhạc đó đây cho đời ngất ngây, cho tơ trùng đờn hờ phím loan. Thê lương mây nước sắt se cung đàn. ôi tâm hồn nghệ sĩ chìm trong sương thắm. Nhớ phút khuê ly, hôn mê tuyết hoa Ngọc Lan.
Mờ mờ trong mây khói, men nồng u ấp duyên hững hờ dần dần vương theo gió, tơ lòng dâng bao cùng thương nhớ

Update by: Thong Tran

ngoc lan
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available