ngu di con

khanhly might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ngu di con. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò, con ngủ đi con
Đứa con của mẹ da vàng
Ru con ru đạn nhuộm hồng vết thương .
Hai mươi năm đàn con đi lính
Đi rồi không về, đứa con da vàng cuả mẹ .
Ngủ đi con .
Ru con, ru đã hai lần
Ôi tấm thân này ngày xưa bé bỏng
Mẹ mang đầy bụ.ng mẹ bồng trên tay
Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò . Sao ngủ tuổi hai mươi .

Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò, con ngủ đi con
Đứa con của mẹ ra đời
Trên môi vang vọng một lời đau thương .
Hai mươi năm đàn con khôn lớn
Ra ngoài chiến trường, đứa con da vàng Lạc Hồng .
Ngủ đi con
Ru con, ru đã phong trần
Ôi vết thương nào đục sâu da nồng
Thịt xương này mẹ nhọc nhằng hôm mai
Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò . Sao ngủ tuổi hai mươi .

Update by: Thong Tran

ngu di con
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available