nguoi mang tam su

tamdoan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song nguoi mang tam su. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

“Sang sông lỡ chuyến đò tình
Yêu đương một gánh bây giờ gẫy đôi
Từ ngày tình nghĩa chia phôi
Anh đi đường ấy bỏ tôi một mình.”

Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu
Bây giờ chua chát nẽo đi đường về
Tôi lầm tin lời người ta
Tôi làm tôi khổ vì yêu
Để rồi đây nức nỡ đêm ngàỵ

Người ta đã BỎ tôi rồi bạn ơi
Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ
Cung đàn lỡ nhịp đường tơ
Cung sầu chết cả hồn thơ
Để lòng tôi giá lạnh như hờ.

ĐK:

Ai đem con Sáo sang sông
Để cho nó sỗ lồng nó bay
Nó bay nó chẳng về đâu
AI chia duyên Bắc tình Nam
Người nơi đầu gió kể ngoài chân mâỵ

Người ta đã BỎ tôi rồi bạn ơi
Bây giờ đi sớm về khuya một mình
Ôi nhìn thế sử nỗi trôi
Cũng đành chấp nhận mà thôi
Để mặt cho con tạo xoay vờn…!!!!

Update by: Thong Tran

nguoi mang tam su
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available