nguoi ngoai pho

phinhung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song nguoi ngoai pho. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Người đi đi ngoài phố
chiều nắng tắt bên sông
Người đi đi ngoài phố
bóng dáng xưa miệt mù
thành ghế đá chiều công viên
Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi

Người đi đi ngoài phố
chừng bỡ ngỡ, bơ vơ
Người đi đi ngoài phố
mấy dấu chân lạc loài
hình bóng cũ người yêu ơi
còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi

Thôi chia tay nhau từ đây
nghe nước mắt vây quanh
biết lỡ yêu đương
sẽ đau thương suốt cả
một đời, nhưng mấy khi tình đầu
kết thành duyên mong ước
mấy khi tình đầu
kết trong mộng đâu em

Xin từ giã đường phố trắng mưa mau
làm chim bay mỏi cánh
nước mắt đến tạ từ
thành phố cũ người yêu xưa
còn đâu, còn đâu giờ đây
xin giã từ, giờ đây xin giã từ

Update by: Thong Tran

nguoi ngoai pho
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available