nho

truongvu might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song nho. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đêm qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như,
Đồng mạ xanh non nhớ vũng hồ,
Chiêm nữ bâng khuâng ngôì nhớ bạn,
Ngũ Hành Sơn có nhớ Tây Dủ

Trọng Thủy lên đường nhớ Mỵ Châu,
Ngưu Lang, Chức Nừ nhớ nhau sầu,
Cô Tô buồn nhớ Hàn Sơn Tự,
Bến nước Tầm Dương nhớ thủo nao ?

Biết rôì Phạm Lãi nhớ Tây Thi,
Chim nhớ cành đa muốn trở về.
Đêm cũ xa xưa đèn nhớ bóng.
Đường Minh Hoàng nhớ Dương Qúi Phị

Khắc Chung dong ruổi nhớ Huyền Trân,
Kim Trọng thương Kiều nhớ Thúy Vân,
Trăm năm bến nhớ con đò cũ,
Biết Tấn rôì đây có nhớ Tần.

Lưu Bình trở giấc nhớ Châu Long.
Lạc nẻo ai kia nhớ giống dòng.
Nguyễn Huệ, Trưng Vương mình nhớ mãi,
Con Hồng cháu Lạc nhớ non sông.

Bạch mã lên đường nhớ trạng nguyên,
Chế Bồng Nga nhớ gót chinh nguyên,
Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm,
Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ em.

Update by: Thong Tran

nho
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available