noi nho

damvinhhung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song noi nho. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
Gương mặt anh… nụ cười anh, vòng ngực ấm
Tưởng như ma´u trong tim đông đập
Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy ….

*
Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
Mà sao ? Mà saỏ Em không thể tới bên anh ?
Đễ nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ ….

Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề.
Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
Miên mang trong nỗi đớn đaụ
Mà không thể …. ra ngoài nỗi nhớ
Không thể …. ra ngoài nỗi nhớ … đâu anh!

Update by: Thong Tran

noi nho
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available