nua doi phong dang

havy might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song nua doi phong dang. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đi về đâu
Khi đuờng đời hoang vu quá
Đi về đâu
Khi tình nguời thành băng giá
Đi về đâu
Khi lòng mình như hoa đá
Khi nhìn giòng sông thuơng nhớ
Nghe nghìn cơn mưa vụn vỡ
Tôi là ai
Khi lòng là luôn hoang vắng
Tôi là ai
Nghe hoài một đời cay đắng
Tôi là ai
Khi nhìn thành phố bóng tối
Nghe cuộc đời thêm tăm tối
Nghe trọn kiếp đơn côi
Tôi chờ ai
Phù du có ghé qua đây
Buồn vui xưa vẫy đôi tay
Đón chờ ai
Men ruợu đầy
Tôi là ai
Ngập ngừng nỗi nhớ thuơng rơi
Để bàn tay níu cơn say
Ly ruợu vơi thêm đắng cay
Tôi về đây
Nhìn giòng sông im vắng
Buớc chân đã
Mỏi mòn bao năm tháng
Tôi về đây
Hỏi lòng còn cay đắng
Ngậm ngùi nhìn ngõ vắng
Mơ ngày tháng xưa đầm ấm
Tôi về đây
Nhịp cầu vui trong nắng
Con đò xưa
Ngập ngừng trên bến vắng
Tôi còn ai
Đợi chờ về trong cõi xa mờ
Để quên hết bao ngày tháng bơ vơ

Update by: Thong Tran

nua doi phong dang
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available