Phế Binh Mù Vác Củi

La Tuấn Dzũng might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Phế Binh Mù Vác Củi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Phế Binh Mù Vác Củi
Nhạc và Lời:La Tuấn Dzũng

Mỗi sáng có đứa bé thơ
Dẫn cha già đến tận bến tàu
Người cha đôi mắt mù loà
Tóc bạc phong sương

Thằng bé vuốt tóc cha yêu
Người cha khom lưng đứng chờ
Người phu khiêng bó củi to
Ðể lên vai anh củi nặng lưng còng

Rồi bé dẫn bước cha
Lên cây cầu vác củi xuống ghe
Cầu ván cứ lắc lư
Hai cha con lần bước lao đao

Từ sáng mãi đến xế trưa
Mồ hôi cha con ướt mèm
Tà áo rách tả tơi
Dằm khô đâm nát vai gầy

Dầm mưa dãi nắng phơi sương
Mồ hôi đổi cơm qua ngày
Đời anh trong bóng đêm
Tương lai bé thơ u tối
Vì ai anh vấn thân
Ðời trai hiến dâng sa trường
Người thương binh mắt mù
Ðến bao giờ thoát đời lầm than


Music Sheet


Midi

Update by: Tuan LA

Phế Binh Mù Vác Củi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available