Qua Song

La Tuấn Dzũng might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Qua Song. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Qua Sông

Nhạc: La Tuấn Dzũng
Lời: Thơ Lý Thừa Nghiệp và La Tuấn Dzũng

Cơn mưa nào trắng xoá
Gió phương nào về đây
Đất ngàn năm chưa toả
Đồi núi còn đam mê

Vui ca cùng sóng gió
Bát Nhã hồn theo mây
Sen hồng hương thơm ngát
Phiền não dần trôi xa

Qua sông chiều mưa bụi
Che kín vầng trăng xưa
Ta một thời như núi
Trông ngóng bóng trăng tà

Qua sông nguyện Bồ Tát
Chim trời tung cánh bay
Mênh mông như Phật Pháp
Chuôn chùa ngân tiếng vang

Qua sông lòng thánh thót
Hư ảo còn lao xao
Cơn mưa rào tỉnh giấc
Chợt thấy được chân tâm.

MP3
Lyrics
Midi

Update by: Tuan LA

Qua Song
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available