roi mot ngay

ngoclan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song roi mot ngay. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Rồi một ngày, anh quen em
Rồi một ngày, kêu quen tên
Rồi một ngày, không sao quên
Rồi một ngày, si mê thêm
Rồi một ngàỵ.. Rồi một ngày
Rồi một ngàỵ.. Một ngày phải đến
Ta biết! Ta biết… Rồi một ngày phải đến…
Ta yêu nhaụ.. !!

Rồi một ngày, không bao lâu
Rồi một ngày, không xa đâu
Rồi một ngày, nghe xanh xao
Rồi một ngày, nghe thương đau
Rồi một ngàỵ.. Rồi một ngày
Rồi một ngàỵ.. Một ngày phải đến
Ta biết! Ta biết… Rồi một ngày nào đó…
Ta xa nhaụ.. !!

Ta biết thế, vì tình yêu vẫn thế
Ta không tin, ta cứ hỏi lòng ta
Ta biết thế, vì trần gian vẫn thế
Ta không tin, Ta cứ hỏi trời già
Khi yêu đương, khi yêu đương
Khi yêu đương, tình là đoạn trường
Cơn đau thương, nước mắt buồn
Ta biết rồi, nhưng….. ta yêu nhau! (2)

Rồi một ngày, ta thương nhau
Rồi một ngày, nghe xanh xao
Rồi một ngày, nghe thương đau
Rồi một ngày, ta xa nhau
Rồi một ngàỵ.. Rồi một ngày
Rồi một ngàỵ.. Một ngày phải đến
Ta biết! Ta biết!
Ta biết! Ta biết rồi!
Nhưng….. ta yêu nhau!

Rồi một ngàỵ.. Rồi một ngày
Rồi một ngàỵ.. Một ngày phải đến
Ta biết! Ta biết!
Ta biết! Ta biết rồi!
Nhưng….. ta yêu nhau!!!

Update by: Thong Tran

roi mot ngay
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available