roi tinh qua mau

ngoclan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song roi tinh qua mau. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Nếu biết thế , nếu biết thế đừng dối lừa nhau
Nết biết thế , nếu biết thế đừng khóc tình sầu
Còn gì đâu ? Còn gì đâu tình không nương náu
Khóc cho mình , khóc cho tình, tình chết theo tình .

Nếu biết thế, nếu biết thế thà đừng quen nhau
Thà đừng đi sâu vào tình thương đau
để rồi mai sau giọt lệ khóc sầu
Nếu biết thế, nếu biết thế thà đừng quen nhau
Rồi tình qua mau chỉ còn thương đau chỉ còn lo âu
Tình sầu úa màu .

Nếu biết thế, nếu biết thế đừng trách gì nhau
Nếu biết thế, nếu biết thế đành lỡ phụ nhau
Rồi tình xa tình xanh phai úa
Khóc cho người, khóc cho tình
Tình đã chết rồi . . .

Update by: Thong Tran

roi tinh qua mau
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available