rung rung le

khanhha might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song rung rung le. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Rưng rưng lệ ướt mi chênh vênh một bước đi,
lang thang ngày tháng xuân thì
Đi đâu tìm kiếm chi, vui đâu được mấy khi,
trăm năm đâu dài nữa
Vẫn như đang còn thơ, vẫn mơ mộng, mộng mơ,
vẫn ta xưa ngày cũ
Chỉ là một là gió, theo tháng năm vật vờ
rơi rụng vào hư vô

Tình yêu có từ đâu
bao giờ tình yêu đến rồi đi bất ngờ
đời như vẫn còn đang ngóng chờ
người sao vẫn còn nỡ hững hờ

Cho nhau cả nỗi đau, đau đau để nhớ nhau,
lâng lâng ngày tháng bạc đầu
Đi đâu tìm kiếm nhau, vui trong cả nỗi đau,
trăm năm vươn mình sống
Vẫn yêu là còn thơ, vẫn mơ mộng, mộng mơ,
vẫn ta xưa ngày cũ
Mộng được là chiếc lá, trong ngất ngây vũ trụ,
hòa quyện vào thiên thu

Khánh Hà trình bày

Update by: Thong Tran

rung rung le
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available