tinh em song mai

thuyhang might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh em song mai. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đêm trong đêm bao mộng mơ
Em thường hay trong thay anh
Luôn bên em trong mùa xuân muôn đời
Như câu ca trên đại dương đông đầy bao nhiêu luyến thương
Anh cho em khung trời xanh thơ mộng
Tình ta dù thoáng qua trong đời
Trong trái tim em xin nguyện luôn tôn thờ
Một khi mình đã trao cho nhau
Nguyện trái tim chứa chan buồn vui
Ân tình kia muôn kiếp không tan
Yêu thương xin không hề phai
Cho dù qua bao đổi thay
Trong tim em luôn mình anh như một
Cho trăm năm bóng hình ai
Luôn bền lâu trong đáy tim
Cho mi em không lệ hoen úa màu
Tình ta dù thoáng qua trong đời
Trong trái tim em xin nguyện luôn tôn thờ
Một khi mình đã trao cho nhau
Nguyện trái tim chứa chan buồn vui
Ân tình kia muôn kiếp không tan.

Update by: Thong Tran

tinh em song mai
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available