tinh menh mang

dantruong might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh menh mang. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Dòng sông trôi đi đâu đâu biết sông trôi về đâủ
Dòng thời gian qua mau đâu biết ai người yêu mình
Dòng đời trôi mênh mang đâu biết ai người mình yêụ
Anh mong có một ngày em đến trong tình anh muôn ngàn thương nhớ
Mang cho anh tình nồng say đắm biết yêu em oh… oh… oh…

Dòng sông trôi đi đâu đâu biết sông trôi về đâủ
Dòng thời gian qua mau đâu biết ai người yêu mình
Dòng đời trôi mênh mang đâu biết ai người mình yêụ
Anh mong có một ngày em đến sân nhà anh ngập tràn tia nắng
Trao cho anh thiệp hồng tươi thắm của đôi mình.

Biết rằng chuyện tình nào tình chẳng phôi phaị
Biết rằng tình là buồn người xa người nhớ.
Dẫu lời tình nồng nàng lời nói đầu môi
Bước vào cõi tình sầu nào biết được đâủ

Biết rằng chuyện tình nào tình chẳng phôi phaị
Biết rằng tình là buồn người xa người nhớ.
Dẫu rằng lời nguyện cầu nào chắc được đâủ
Anh cầu cho tình mình bên nhau dài lâu

Update by: Thong Tran

tinh menh mang
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available