tinh ta tham thiet

minhtuyet might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh ta tham thiet. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Người yêu ơi, em hay chăng anh luôn thầm nhớ
Lời dịu dàng và bờ môi mắt biếc
Lời nói Thắm Thíết đó với nhau ngày hôm nào
Em yêu oi, em có mơ về anh?

Người yêu ơi, em hay chăng anh luôn thầm nhớ
Lời hẹn hò đầu anh đã hứa
Mình sẽ mãi mãi sống vui gần nhau hoài
Ta se duyên tình thắm vui trọn đời

Mình sẽ mãi mãi sống thíết tha gần nhau hoài
Đời đẹp tuyệt vời và ta bước chung lối
Tình đến với khắp chốn có nhau mình vui hoài
Mong bên anh luôn mãi gần bên anh
Cho nhau Lời nói yêu, yêu trọn đời

Người yêu ơi, em hay chăng anh luôn thầm nhớ
Lời hẹn hò đầu anh đã hứa
Mình sẽ mãi mãi sống vui gần nhau hoài
Bên nhau xây duyên thắm vui trọn đời

Update by: Thong Tran

tinh ta tham thiet
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available