Trái tim mồ côi

MTV might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Trái tim mồ côi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Về đâu em ơi, phố khuya đường vắng không mái nhà. Lạnh đôi vai em, đơn côi quấn quanh bước chân non. Đời không cho em, ấm êm lời hát ru của mẹ. Ngày sau ai hay, dòng đời trôi mãi em còn ai.

Vòng tay yêu thương, những đêm lạnh giá em mơ về. Mẹ ơi cha ơi, ôi sao khát khao những ngày xanh. Đời không cho em, ấm êm lời hát ru của mẹ. Ngày sau ai hay, dòng đời trôi mãi em còn ai.

Trái tim nhỏ nhoi, đợi chờ yêu thương. Bão giông đời em, có ai kề bên. Ước mong ngày sau, đời gọi tên em. Hãy dang rộng tay. Đón em vào đời.

Hãy cho em.. Giữ mãi cho em..

Update by: Ruby

Trái tim mồ côiNo longer available