tuoi 13

hongvan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tuoi 13. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng
mưa tôi trả về bong bóng vỡ đầy tay
trời nắng ngạt ngào tôi ở lại đây
như một buổi hiên nhà nàng dịu mát.

Trời hôm ấy 15 hay 18
tuổi của nàng tôi nhớ chỉ 13
tôi phải van lơn ngoan nhé! đừng ngờ
tôi phải van lơn ngoan nhé! đừng ngờ.

áo nàng vàng Anh về yêu hoa Cúc
áo nàng xanh Anh mến lá sân trừơng
sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
Anh thay mực cho vừa mầu áo tím.

Rồi trách móc trời không gần cho tay với
và cả nàng hư quá sao mà kiêu …??
nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu
nên dến trăm lần nhất định mình chưa yêu

Update by: Thong Tran

tuoi 13
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available