van mai yeu em

johnnydung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song van mai yeu em. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Tình anh trao em thuở ấy
Mầu thư xanh dấu yêu
Rồi em ra đi từ đấy
Khuất xa mịt mờ
Tình bỡ ngỡ

Còn đâu em yêu ngày cũ
Còn đâu bóng dáng em
Từ dạo em đi chiều ấy
Lá thu thôi vàng
Chiều ủ rũ
Còn lại mình anh
Tiếc thương mình anh
Xót xa mình anh
Một nỗi sầu

Vì đâu em nỡ lìa bước
Tình anh em nỡ quên
Mùi hương phảng phất phòng vắng
Vết môi son hồng
Còn trên áo

Tình nồng còn đây
Xót xa còn đây
Nhớ thương còn đây
Một bóng hình
Và em đã nỡ quay bước
Tình anh em lãng quên
Mầu trang thư xanh ngày cũ
Nét thêm nhạt nhòa
Màu nước mắt

Update by: Thong Tran

van mai yeu em
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available