vang phai truoc ngo

tuanngoc might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song vang phai truoc ngo. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

(Khoan thai, nhịp 3/4, A minor)

1. Vàng trước ngõ
trong ngần áo lụa,
Nụ hồng quá
nghe ra ngậm ngùi,
vì vàng phai
xưa từng mấy độ,
rộng nghìn thu
một tà dương ấy

2. Hồng đi nhé
chân về giữa Ngọ
Đường xanh quá
môi e ngại hồng
Tự trời em
ôi hồng rất lạ,
Đường về xa
trời đất mông lung

(Sáng hơn, A major)

Hồng đi nhé, môi cười giữa Ngọ,
vàng phai sẽ nhớ em một mùạ
Hồng đi nhé xin hồng với nụ,
vàng phai sẽ cuốn đi mịt mù.

3. Dòng sông nắng
cho bờ bến rộng,
vườn xưa vắng
tiếng ru lạc loài,
Một vòng nôi
ru chiều xuống ruộng
Một dòng sông
chở ngày hấp hốị

4. Chiều ra đứng
bên trời gió lộng,
Hoàng hôn xuống
ô chân mẹ về
Chợ chiều xa
không còn tiếng động
Một bàn chân
rời suối qua khẹ

Update by: Thong Tran

vang phai truoc ngo
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available