Vi Em Ma Toi Hieu

Nhat Luan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Vi Em Ma Toi Hieu. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Vì Em Mà Tôi Hiểu

thơ Cao Xuân Lý, nhạc Nhất Luân

Vì em mà tôi hiểu
Yêu là trái đắng thôi.
Vì em mà tôi hiểu,
Tôi làm khổ thân tôi.
Thưở ấy mây trắng lắm,
Tôi yêu và ước mơ.
Đón em về qua ngõ,
Mộng tưởng đẹp không ngờ.

Tôi ngồi dệt mộng đời
Có em và có tôi.
Để chung đời mật ngọt.
Của đắm say tuyệt vời.
Nhưng em đi biền biệt.
Tôi một đời long đong.
Vì em tôi mê muội.
Rong ruổi bàn tay không.

Theo nước chảy qua cầu.
Bèo trôi biết về đâu.
Nhìn cuối trời mây xám.
Mà lòng bao la sầu.

Nhất Luân thân gởi

Update by: Nhat Luan Lam

Vi Em Ma Toi HieuNo longer available