yeu dau tan theo

camvan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song yeu dau tan theo. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Thôi em đừng bối rối
Trong ta chiều đã tàn
Thôi em đừng khóc nuối
Cho môi còn chút thanh tân.

Tóc em gầy trong gió
Trong ta giọt máu mù
Khô theo ngày thương nhớ,
Vết buồn khắc trên dạ

Em theo đời cơm áọ
Mai ra cùng phố xôn xaọ
Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo
Ta ôm tình nặng trĩu
Nghe quanh đời mưa bão,
Ôi những ngày yêu dấu bọt bèọ

Bên sông chiều mưa tới
Bên ta cụm khói rời
Nghe bên ngày nắng mới
Em đi bằng bước chân vui
Sau lưng ngày con gái
Môi son đừng biếng lười
Cho ta còn mãi mãi
Chút buồn phấn hương baỵ

Update by: Thong Tran

yeu dau tan theo
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

No longer available